ဇင္ကုိ ၏ နည္းပညာမွတ္စုမွ လႈိုက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္

Monday, 18 March 2013

၀န္းသုိ

အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္ (၁၂၅၆-၁၃၄၈)

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ကသာခရုိင္ ၊၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ခႏီးၱစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱသုဇန၏
ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းၿပည္ပေရာက္ေနတုန္း၊ ကုိယ့္ေမြးရပ္ေၿမေဒသမွ ထူးၿခားမြန္ၿမတ္သည့္ဆရာေတာ္ၾကီး
ၿဖစ္ေတာ္မႈေေသာ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဲြ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ကသာခရုိင္ ၊၀န္းသုိၿမိဳ႔၊ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသုဇန၏
ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းအားၾကည္ညိဳ ဂုဏ္ေဖာ္ တင္ၿပလုိက္မိပါေတာ့သည္…
“ဆရာေတာ္သည္ မေကြးတုိင္း ထီးလင္းၿမိဳ႔၊ ကဇြန္းေဒါင့္ရႊာ ခမည္းေတာ္ ဦးလယ္ေရာက္၊
မယ္ေတာ္ ေဒၚေရႊၿမင့္တုိ႔မွ သကၠရာဇ္ ၁၂၅၆ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၈ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားၿမင္ေတာ္မႈသည္။ေမြးခ်င္း ၁၂ေယာက္ရွိသည့္အနက္
ဆရာေတာ္သည္ ဒုတိယသားရတနာၿဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္မွစ၍
မိဘတုိ႔မွာ စီးပြားဥစၥာ တုိးတက္လာသၿဖင့္ ေမာင္သာတုိးဟုအမည္ေတာ္ တြင္ခဲ့ေလသည္။
ပဗၺဇဖၹ ႏွင့္ ဥပသမၸဒ
ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာသည္ ၁၁ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟၿဖင့္ ကဇြန္းေဒါင့္ရြာ ဂုိဏ္းေဖာက္ဆရာေတာ္ထံ၌ ရွင္သာမေဏအၿဖစ္သုိ႕
ေရာက္ရွိေတာ္မႈသည္။ ရွင္သာမေဏ ဘဲြ႔မွာ ရွင္သီရိၿဖစ္သည္။။
၁၂၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၉ရက္ေန႔တြင္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ ေရႊေက်ာင္းအေရွ႔ေရႊဂူၾကီးဘုရားအနီး ခ႑သိမ္ၾကီး၌ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ အေရွ႔ေရ၀န္းတုိက္
ဆရာေတာ္ ဦးဇယႏၱကုိ ဥပဇၥ်ာယ္ၿပဳလွ်က္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ စပါးႏွင့္ဆန္ကုန္သည္ၾကီး ဦးသာေၿပာ၊ ေဒၚေဒၚအဲတုိ႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကုိ ခံယူကာၿမင့္ၿမတ္ေသာ ရဟန္းအၿဖစ္သုိ႔ေရာက္ေတာ္မႈသည္။
ရဟန္းၿဖစ္ေတာ္မႈၿပီးေနာက္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ ပထမခႏ ၱီးဆရာေတာ္ၾကီးက ရွင္သီရိဟူေသာ ဘဲြ႔ေတာ္ေဟာင္းမွ ဆန္းဂုဏ္ႏွင့္ညီညြတ္သည့္ ဦးသုဇနဟူေသာ ဘဲြ႔ေတာ္သစ္သုိ႔ ေၿပာင္းေပးေတာ္မႈရာ ထုိဘဲြ႔ေတာ္ၿဖင့္ပင္ ယေန႔တုိင္ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။
ပရိယတၱိကုိ သင္ၾကားေတာ္မႈၿခင္း
ဆရာေတာ္သည္ ရွင္သာမဏ ၿဖစ္သည္မွစ၍ ကဇြန္းေဒါင့္ရြာေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ေဥယ်၊
စင္ပုံရြာေက်ာင္း ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵ၊ ကင္းပန္းရြာဂုိဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဂႏၶမာ။
၀န္းသုိၿမိဳ႔ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္စႏိ ၱမာတုိ႔အထံ၌ အေၿခခံပိဋက က်မ္းစာမ်ားကုိ သင္ယူေတာ္မႈသည္။အထူးသၿဖင့္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ စြယ္စုံပညာရွင္ၾကီးၿဖစ္ေတာ္မႈေသာ
စင္ပုံတရာေတာ္ၾကီးထံ၌ ေဗဒင္ပညာကုိ ဇာတာဖဲြ႔ႏုိင္သည္အထိ ဆည္းပူးေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
ရဟန္းၿဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခုနစ္၀ါေၿမာက္ သင္ရုိးေပါက္ရမည္ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ခ်က္ၿဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီးအထံ၌ ပါ္ဠိေတာ္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာစေသာ က်မ္းမ်ားကုိ သင္ေတာ္မႈစဥ္ ရဟန္းငါး၀ါ အရ၌ထုံနာ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားစဲြကပ္လာသၿဖင့္
ပါဠိေတာ္ က်မ္းရင္း ၂၀ႏွင့္ အ႒ကထာ ၁၀က်မ္းတုိ႔သာ ၿပီးေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ရဟန္း ၉၀ါအရ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပထမ ခႏ ၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ အစီအစဥ္ၿဖင့္
မႏ ၱေလးၿမိဳ႔အေရွ႔ၿပင္ခင္မကန္တုိက္ သုဓမၼာဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ နန္းေရွ႔တုိက္ေက်ာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ဆရာေတာ္တုိ႔အထံ၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ၿပင္ဘုရားၾကီးတုိက္၊ ပထမတုိက္အုပ္ဆရာ္ေတာ္ဘုရားၾကီး၊ ေရႊေရးေဆာင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၊ ကဗ်ာနန္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ား အထံ၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ၿပင္ခင္မကန္တုိက္၊ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးသုတ၊ စကုတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိတတုိ႔ အထံ၌လည္းေကာင္း၊
ဆန္း၊ အလကၤာ ၊ေနတိၱ စသည္တုိ႔ၿဖင့္ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ ၊ဋီကာက်မ္းရုိးသြားကုိေလ့လာသင္ၾကားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းၿဖစ္စ ပထမ ခႏီးၱဆ၇ာေတာ္ဘုရားၾကီးထံတြင္ ပရိယတၱိ စာေပမ်ားကုိ
ေလ့လာဆည္းပူးေနစဥ္ စာသင္သား ရဟန္း သာမေဏ တုိ႔အား ေန႔၀ါ ည၀ါ တစ္ေန႔လွ်င္ စာ၀ါ ၁၂၀ါအထိ ပုိ႔ခ်ေတာ္မႈသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရဟန္း ၆၀ါအရ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ၾကီးကုိ အေၾကာင္းၿပဳ၍ မိမိရပ္ရြာ ေယာနယ္သုိ႔ၿပန္ၾကြေတာ္မႈကာ ေရႊယင္းမာပင္ေက်ာင္း၌ ၃ႏွစ္၊ ၃၀ါတုိင္တုိင္ ရဟန္းငယ္ရွင္ငယ္တုိ႔အား စာေပပုိ႔ခ် သင္ၾကားေပးေတာ္မႈပါသည္။ရဟန္း ၁၂၀ါအရတြင္ ပထမခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ခႏီးၱစာသင္တုိက္ၾကီး၌ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္အၿဖစ္ တာ၀န္ယူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မႈသည္။
၁၂၉၃ ခုႏွစ္ ၁၉၀ါအရတြင္ ပထမ ခႏီးၱဆရာေတာ္ၾကီး ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ်ိန္မွစၿပီး တုိက္ပုိင္ဆရာေတာ္ၿဖစ္ေတာ္မႈသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး မိမိေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးခ်မွတ္ေတာ္မႈခဲ့သည့္ ပရိယတၱိ သာသနာေတာ္ၾကီးမပ်က္စီး မညိူိးမွိန္ရေအာင္ ၊တုိးတက္သည္ထက္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္သည္ သံဃသု႒ဳ သံဃာဖာသု သာသနာ့၀ိပုလ သမဂၢသေမာဓန ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအက်င့္စရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး ပရိယတၱိတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ေရွးရႈေတာ္မႈလ်က္ ဥပုသ္ေန႔တိင္း ဥပုလ္ၿပဳအၿပီးတြင္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးေတာ္မႈသည္။
သက္ေတာ္ ၅၈ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ ၃၉၀ါအရတြင္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းကုိ ရွာမွီးရာ ဗဟုိဌာနၾကီးသဖြယ္ ၿဖစ္သည့္ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ႏွင့္ တစ္မုိင္သာသာခန္႔ေ၀းကြာသည့္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ခရီးရိပ္သာကုိ (မႏၱေလး ၿမစ္ၾကီးနားရထားလမ္းတြင္ ၊ ၀န္းသုိၿမိဳ႔ဘူထာအ၀င္ ၁မုိင္သာသာခန္႔ခန္႔တြင္ ရထားေပၚမွေနဖူးၿမင္ႏုိင္ပါသည္) တည္ေထာင္ေတာ္မႈကာ အတၱာနေမ၀ ပထမံ ပဋိရူပ နိ၀ သေယ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ၾကိဳးစားအားထုတ္ေတာ္မႈ၍ ေရာက္လာသည့္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔အားလည္း ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း အားထုတ္နည္းတုိ႔ကုိ
ေန႔ညဥ့္မလပ္ ေဟာၾကားၿပသေတာ္မႈသည္။
ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ပဲြၾကီး၌ ပါဠိ၀ိေသာဓက တာ၀န္ႏွင့္ ဆ႒သံဂီတိဘာဏကတာ၀န္မ်ားကုိ
ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အၿပင္ ကသာခရုိင္၊ ၀ိနိစ ၦယဌာနတြင္ ခရုိင္၀ိနည္းဓုိရ္ဆရာေတာ္အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။။
၁၉၆၅ ခုနစ္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔ သာသနာသန္႔ရွင္းၿပန္႔ပြားေရး ဂုိဏ္းေပါင္းစုံအစည္းအေ၀းၾကီးၿဖစ္ေၿမာက္ေရးဦးစီးဆရာေတာ္ ၂၁ပါးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
၁၃၂၃ခုႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည့္ အဂၢမဟာပ႑ိတဘဲြ႔တံဆိပ္ေတာ္ကုိ အလွဴခံရရွိေတာ္မႈသည္။စာေပက်မ္းဂန္ ေရးသားၿပဳစုေတာ္မႈၿခင္း

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏးီၱစာသင္တုိက္ၾကီး၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္၊ စာေပက်မ္းဂန္ပုိ႔ခ်မႈတာ၀န္( ေရာက္လာေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားအား
ဒါနကထာ၊ သီလကထာ စေသာ ေဟာေၿပာမႈတာ၀န္ )မ်ားကုထမ္းေဆာင္ေတာ္မႈစဥ္
အားလပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔၏ အက်ိဳးအတက္ ေအာက္ပါက်မ္းစာမ်ားကုိ ေရးသားေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
၁။ ဘာသာအလင္းၿပ(ပထမတဲြ)၊ဘာသာအလင္းၿပ(ဒုတိယတဲြ)၊ဘာသာအလင္းၿပ(တတိယတဲြ)
၄။သစၥာအလင္းၿပက်မ္းၾကီး
၅။သစၥာေဆာင္ပုဒ္မ်ား
၆။ သစၥသေခၤပ
ရ။စတုသစၥကမၼ႒ာန္း
၈။ ဥပုသ္ေစာင့္လက္စဲြ၊
၉။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္
၁၀။သုဂတိလမ္းညႊန္၊
၁၁။ ၀န္းသုိရာဇ၀င္၊
၁၂၊ ပညတ္ပရမတ္ခဲြ၊
၁၃။ ကလ်ာဏပုထုဇၨနပကာသနီ၊
၁၄။ခႏၶာဒိပကာသနီ၊
၁၅။ ပရိ၀ါသ၀တၱပကာသနီ၊
၁၆။ ဒြတၱိ ံသကာႏုပႆနာ၊
၁၇၊ခႏီးၱတုိက္ ၀တ္ရြတ္စဥ္၊
၁၈၊ခႏီးၱရိပ္သာ ၀တ္ရြက္စဥ္၊
၁၉။ ခႏီးၱတုိက္ ရွင္္က်င့္၀တ္၊
၂၀။ ေက်ာက္ေၿမာင္းစာတမ္း၊
၂၁။ ေစတီယစာတမ္း၊
၂၂၊ဒါနသီလအလင္းၿပ၊
၂၃၊ ၀ိနယသံေခပက်မ္း (ေနာက္ဆုံးေရးသားသည္) စသည္ၿဖင့္ က်မ္းေပါင္း၂၃က်မ္ေရးသား
ၿပဳစုေတာ္မႈခဲ့သည္။ (ငယ္စဥ္ဘုရားဖူးထြက္ရစဥ္က ရဟႏၲာအရွင္ၿမတ္တစ္ပါးဟု ေက်ာ္ေစာတဲ့ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ခႏီးၱဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေရးသားၿပဳစုေတာ္မႈတဲ့
သစၥာအလင္းၿပက်မ္းၾကီးကုိ ၾကည့္ရႈ႔ခ်င္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကုိ ခုထိမေမ့ႏုိင္ပါ။)
၁၃၄၁ ခုႏွစ္တါင္ ၿပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ၿမန္မာႏဳုိင္ေတာ္၊ ႏဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည့္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဲြ႔တိဆပ္ေတာ္ၿမတ္ကုိ အလွဴခံရရွိေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္
၁၃၄၈ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၈ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ခႏၶာ၀န္ခ်ေတာ္မႈသည္။

(ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္းကုိ “ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား ”စာအုပ္မွေတြ႔ရွိေရးသားပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ )
စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေတြမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္ၿပဳးံႏဳိင္ၾကပါေစ)

   ဇင္ကုိ (၀န္းသုိ)

0 comments:

Post a Comment

ဘယ္သီခ်င္း နားေထာင္မလဲ

ေရႊတိဂုံ အေမ-ထူးအိမ္သင္ မ-sample တိတ္တခိုးအခ်စ္-ရိန္မိုး မ-ပူစူး မင္းကုိသတိရရင္ တြဲဖက္အျပံဳး-ရိန္မိုး အရမ္းပဲခ်စ္ေနျပီ-ရိန္မိုး ေလေျပ ဆု အေမတခုသားတခု အရမ္းပဲခ်စ္ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူး ျဖည္႔ဆည္းေပးမဲ႔သူ ရုိမီယုိ ဂ်ဴးလီးယက္ ေတာေဂၚလီ သူေလး ရင္ခုန္ဘက္သုိ႔တမ္းျခင္း ေၾကြပါေစ လမ္းမခြဲေၾကး မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ေမေမ မင္းအတြက္ပါ သနပ္ခါးခ်စ္သူ အနီးဆုံးလူ ေၾကြးေဟာင္းဆပ္ခြင္႔ျပဳပါအေမ သၾကၤန္မုိး အျပစ္မျမင္ပါဘူး ကမာၻအျပင္ဘက္ နွလုံးသားရွိတဲ႔အရပ္ ေမ်ာလႊင္႔ေနတဲ႔တိမ္ အင္းေလးမွာရြာတဲ့မုိး ငါခ်စ္တာမင္းပဲ ေနညိဳရင္ ပူစီ ခ်စ္သူကုိ ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ စိတ္ကူးယဥ္အနမ္းမ်ား ေႏြဦးကဗ်ာ မုိးသိပါေစ ဘ၀ခ်င္းျခားလည္းခ်စ္ ပုဂံဘုရားဖူး မမေၾကာင့္ ညစဥ္ညတုိင္း အလြမ္းမုိး ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း နွစ္ပါတ္လည္ ေကာင္မေလး ေနာက္ဆုံးရင္ခြင္ မလြမ္းပဲမေနနိဳင္ဘူး လုံး၀မေမ႔ေသးဘူး အိမ္-ဓီရာမိုရ္ လမ္းဆုံ ကုိကုိက အာဇာနည္(၄)ပုဒ္နဲ႔address-card တမုိးေအာက္ ယုံပါရင္သုိ႔ ဒီတညေတာ့ ဟင့္အင္းအေမကဆူလိမ္႔မယ္ တခါထဲခ်စ္ခ်င္လုိ႔ပါ ထူးဆန္းလြန္းတဲ႔အခ်စ္ ေျပာ ေၾကြသူႏွစ္ ေကာက္သူတစ္

မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္ မိန္းမယူရင္စဥ္းစားက် ခ်စ္သူရင္ခြင္ ၀တ္မႈံ သီခ်င္းတပုဒ္မင္းဆုိလုိက္ We are the world သူ႔ကုိက်ေနာ္ခ်စ္သည္ မင္းမုန္းမွာစုိးတယ္ မင္းေလးကုိသိပ္ခ်စ္လုိ႔ မင္းသိလာမယ္ ယုံၾကည္ေပးပါ ေမွ်ာ္လင္႔မထားတဲ႔အခ်ိန္ ကေလး ေလး ခ်စ္ရက္နဲ႔ ယုံၾကည္ျခင္း ဆႏၵတစုံ အလြမ္း ဖူးစာရွင္ သဲသဲလႈပ္ ေ၀ခြဲမရပါလား လုိက္ဖက္တဲ႔ဘ၀ ငါ႔ရင္ခြင္ကုိ အဆင္ေျပပါေစ Gtalk သူ ၀န္ခံလုိက္ပါ ရီးစားစာ တခါထဲခ်စ္ခ်င္လုိ႔ပါ (၂) မုိး တုိးတုိးေလး ၾကည္နူးခြင္႔ မုန္းေမ႔ဖုိ႔မလြယ္ မလြယ္ပါကြယ္ ေက်ာင္းသီခ်င္း ၾကိဳေနေစခ်င္တယ္ ခ်စ္ကံဆုိး အျပံဳးေလး နတ္သမီး လမင္းသုိ႔ သီခ်င္းမဲ႔ဂီတာ အေမာေျပ ဆုေတာင္းမယ္ ဆုေတာင္းမယ္(၂) ဟုိအရင္လုိ မုိးသည္းထဲမွာ အေမ နင္ျပန္လာခဲ႔ ေပးဆပ္ခြင္႔ အခ်စ္အတြက္ကံမေကာင္းခဲ႔သူ ခ်စ္တယ္ဟုတ္ ဖန္သားနန္းေတာ္ ဒုိ႔လည္းလုိက္မယ္ ျမတ္နိဳးသူအတြက္ ပုံရိပ္ေလး ျပန္ေတာ႔ကြယ္ အခ်စ္ကုိသိခ်ိန္ မင္းတေယာက္သာ မမခ်စ္လုိ႔မျဖစ္ အျမတ္နဳိးဆုံး ခ်စ္ခြင္႔ရျခင္ျပီ ခဲြခြာရက္သူ ဘာေၾကာင္႔လဲ အတၱ စာမ်က္နာ ၁၅ မ်က္နာမ်ားတဲ႔ေမာင္ ဒီလမ္းမၾကီးရဲ႔ ေဘး အင္းယားသုိ႔ နွစ္ပတ္လည္(၂) မုန္းဖုိ႔လြယ္တယ္ေမ႔ဖုိ႔ခက္တယ္ ျပန္လာပါကြယ္ သူသိပါကြယ္ All out of love စလုံးကခ်စ္သူ ပတ္သက္ခြင္႔ျပဳပါ တကယ္႔ပုံျပင္ ေကာင္မေလး တေယာက္ေသာသူအတြက္ မင္း မေရရာဘူး မေအးကုိခ်စ္လုိ႔ ဆက္ခ်စ္ခြင္႔ေပးပါ ညိႈ႕နိွင္လြန္းတဲ႔သူ ခြင္႔ျပဳတယ္ခြင္႔လႊတ္တယ္ ၾကိဳျပီးေတာင္းပန္တယ္ ရဲေလး သီခ်င္း ရီးစားထားတဲ႔အရြယ္ အခ်စ္ = အခ်စ္ သီးသန္႔ျဖစ္တည္မူ ကုိကုိ႔စိတ္ကူး မမက တကယ္ဆုိအခ်စ္ဘဲလိုတယ္ ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ အခ်စ္မ်ားသူ႔ဆီမွာ ျပန္ေတြးၾကည္႔ ယုံၾကည္ေတာ႔အခ်စ္ ေကာင္ကေလးကေကာင္မေလးကုိ ေနရာ တေယာက္ေသာ သူ အဆုံးမဲ႔ အလြမ္းေျပအနမ္း အလြမ္းဆုလဒ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္ မင္းသိလာမယ္ 2 ျပန္မဆုံျဖစ္က်ရင္ ေနာက္ဆုံး အမွန္သိခြင္႔ (ဒုိးလုံး) ခ်စ္ခြင္႔ရခ်င္ျပီ နွစ္ကုိယ္တူခ်စ္သမွ် တခါခါ စိတ္ေလွ်ာ႔လုိက္ ရုိးရွင္းေသာဘ၀ရဲ႔ပုိင္ဆုိင္မူ ဓမၼဒါန လမ္းၾကံဳရင္ေျပာေပးၾကပါ StayWithMe ခ်စ္ခဲ႔တာလားရူးခဲ႔တာလား BadGirl သန္ေခါင္ယံည နဳတ္ဆက္စာ အလြမ္းေျပအနမ္း ၂ ျပန္မဆုံျဖစ္က်ရင္၂ အခ်စ္ ေနွာင္႔ယွက္သူ ျပန္မရဘူး ငါ႕ရင္ခြင္ကုိ ၂ ေမ႔ေတာ႔ေမ႔ေသးဘူး ျမတ္ဆုမြန္ မၾကာခင္မွာၾကင္နာမယ္ ေနခ်င္တယ္မင္းအနား ေ၀းလုိ႔ေနမလားေမ႔လုိ႔ေနမလား ေရႊတိဂုံ(၂) သံေယာဇဥ္ သံစဥ္ေတြနဲ႔ေခ်ာ႔သိပ္မယ္ ေကာင္မေလး ေနာက္ဆုံးအခ်စ္ မခ်စ္နဲ႔ေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကြင္းျပင္ MyHeartWillGoOn လြမ္းရဲမွ ၀ိေရာဓိ အလြမ္း၀ကၤပါ မင္းတေယာက္သာ BeWithYou ကုိယ္မညာခ်င္ေတာ႔ဘူး ေဆြးေျမ႕အသဲ သံေယာဇဥ္ ခ်စ္သူထားခဲ႔ေတာ႔ ခ်စ္ဦးေမ အခ်ိန္တုိင္းပဲ နားလည္ပါ ၾကယ္ လြန္ပါေစအလြမ္းညေတြ လူလည္အာရွသား ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ ေၾကကြဲရလိမ္႔မယ္ စိတ္ကူူးလြင္ျပင္ KissMe မ..ကုိ မီးအိမ္ရွင္ အလြမ္းေျပအနမ္း လြမ္းေနျပီ လြမ္းေနပါတယ္ အလြမ္းနိဂုံး မင္းခ်စ္မွခ်စ္ပါ႔မလား အျပံဳးေလး စုိးရိမ္ရတာေပါ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအဆုံး အျပစ္တခုဖန္ဆင္း ဘ၀ရဲ႕လမ္းမ်ား ခြဲခြါျခင္းေန႕ရက္မ်ား ငါေတာ႔မွားျပီ ကိစၥမရွိဘူး မင္းနဲ႔မဆုံသ၍ တုိ႔နွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပါေစ ဖက္ထားမယ္ မ-မရွိတဲ႔ေန႔ရက္မ်ား တြဲလက္မ်ား ဒီေကာင္မေလးအတြက္ ရွင္သန္ျခင္းျပဇတ္ ေရႊေရာင္အရႈံး (အိမ္) နင္သိရဲ႔လား ေနညိဳရင္၂ ငါ႔ရဲ႔အနား ခုိင္ျမဲေသာအခ်စ္ ငါ႔ရဲ႔လမင္း ခ်စ္လုိ႔ရရန္ အလြမ္းေျပအနမ္း၂ မင္းလုိက္ရဲပါေစ သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူ အင္းယားလမ္းကပန္းဆုိင္ သတိရရ-မရရ အျဖည္႔ခံခ်စ္သူ တိတ္တခုိး နင္မလုိခ်င္လဲ လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ အလြမ္းကဗ်ာ ေအးေဆးျဖစ္သြားျပီ မညာပါနဲ႕႕႔ ခ်စ္သူေလး ညေလေျပ အိေျႏၵရွင္မေလး မုန္းဖုိ႔လြယ္တယ္ေမ႔ဖုိ႔ခက္တယ္ ေလေျပ၂ တဖက္သတ္အလြမ္း ေ၀းျပီးတဲ႔ေနာက္ မနဲ႔ေမာင္ ခ်စ္တယ္ ျပံဳးလုိက္ပါ နွလုံးသားခ်င္းထိေတြ႔ခဲ႔တယ္ ဖူးစာရွင္ ဗုဒၶေမတၲာပန္း အိမ္မက္ရဲ႕သမီးပ်ဳိ မင္းမရွိတဲ႔ကမၻာ အလြမ္းသင္႔ပန္းခ်ီ ေပ်ာ္သလုိေနလုိက္ေတာ႔ စိတ္ကူးလြင္ျပင္ အလြမ္းနိဂုံး ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအဆုံး ဘ၀ရဲ႕လမ္းမ်ား နင္သိရဲ႕လား အလြမ္းေျပအနမ္း၃ လေရာင္ဆမ္းေသာလမ္း တစ္ဖက္သက္အလြမ္း ေ၀းျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ေန႔ေတာ႔ လမင္းသစ္ပင္ ခ်စ္သူ နားနားေဘးမွာ ပ်ံသန္းသြားေတာ႔ ဟုတ္လုိ႔လား Never Be Replaced ခ်စ္မိေနျပီ နိုးတစ္၀က္အခ်စ္ အခ်စ္အတြက္ကုိယ္စား ငါ႕ရဲ႕အနား ၂ ေ၀းသြားတဲ႕အခါ မီးအိမ္ရွင္ ငါ႔ေနရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင္ဘာည ဒီဇင္ဘာည၂ ငါမွားလားမင္းမွန္လား ေဆးေက်ာင္းသား တကယ္ဆုိရင္ အေမ စြန္႔လႊတ္ခက္သူ နင္ေစရင္ အႏႈိင္းမဲ႔ ရင္ဘတ္ထဲက အနိဳင္မယူသူရဲ႕အရႈံး ခုိးခ်စ္ရသူ နွလုံးသားအစီရင္ခံစာ ညီမေလးအတြက္ မုိး(မ်ိဳးၾကီး) မုိး၂(မ်ိဳးၾကီး) ( 8.4 ) ခ်စ္တယ္ဟုတ္ ေကာင္မေလးတေယာက္အေၾကာင္း ဖက္ထားမယ္ LetMeKissU ခ်ယ္ရီသက္ေသ ဖိတ္စာ ေႏြအလြမ္း ယူလုိက္ အေဖ႔ေမတၱာ လက္ခံေပးပါ(မ်ိဳးၾကီး) HaHaLaGyiAh မမ အပ်ိဳၾကီး ညီမေလး SnowQueen လက္ခံေပးပါ(၂) HERO ( ေမ ) မျမင္ကြယ္ရာ ဟုိအရင္လုိ ငါ႔ကုိေျပာပါ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔(မ်ိဳးၾကီး) ယုံၾကည္ေပးပါ BellyDancer ယုံၾကည္ေပးပါ(Remix) အျဖဴေရာင္ေလးပါကြယ္ ရင္ထည္းခုိနားလွည္႔ေပါ႔ကြယ္ မုန္းခုိင္းတုိင္းမမုန္းနိုင္ဘူး ေပါက္တဲ႔အုိး တိတ္တခုိးအခ်စ္ စံပါယ္ တခုေလာက္ေျဖေပးပါ ယုံၾကည္ျခင္း၂ မုန္းဖို႕လြယ္တယ္ေမ့ဖို႕ခက္တယ္ ကမၻာပ်က္ေန႕ နင္႔ကုိငါအခ်စ္ဆုံး ကင္ဆာ အခ်စ္နဲပုိက္ဆံ နင္တစ္ေယာက္တည္း သံစဥ္နဲ႕ေခ်ာ့သိပ္ခြင့္ (မမ) ခ်စ္တယ္မေရ အခ်စ္မွတပါးအျခားမရွိျပီ တေန႔ေတာ႔ခ်စ္လာလိမ္႔မည္ အေမ႔ မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္ တန္ေဆာင္တိုင္သီခ်င္း အလြမ္းနဲ႔ရူးျပီ နွေျမာတယ္ သူေလး ေကာင္းကင္ကအခ်စ္ငွက္ ဆာဒါငဲယုိး ခုိနားရာ အိမ္မက္ကမာၻ အလြမ္း၀ကၤဘာ ပထမအနမ္းသီခ်င္း စကားလုံးေတြမလုိဘုူး (နိဒါန္း) ေလလႊင္႔သူ အာဇာနည္ ငါဆက္ခ်စ္မယ္႔သူ ရုပ္ေသးရုပ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ဒီတစ္ခါမခြဲေတာ့ဘူး ခ်မ္းခ်မ္း(ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း) မ်ဳိးၾကီး(ႏူးည့ံစြာေၿပာင္းလဲၿခင္း) လက္ခံေပးပါ(၂)မ်ိဳးၾကီး မ်ိဳးၾကီး=အတိတ္ရဲ့ေႏြ Baby စပါယ္ အျမဲတန္းယုံၾကည္တယ္ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္ မိန္းကေလးပါ ဒီဇင္ဘာည၂ ျပည္႔စုံလြန္း အသိအမွတ္ျပဳပါ ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ Congratulation ညီမေလး မၾကင္နာေလသူသုိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအသဲကြဲေသာေန႔ ပထမအနမ္း ခ်စ္သူသိပါေစ နင္မသြားခင္ နွေျမာတယ္ ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့ငါ့နတ္သမီး လမ္းခြဲ ေနာက္ဆုံးေပါ႔ Baby-(Mc Wai Lin) ရင္ထဲကလာတဲ႔သီခ်င္း ေကာ္ရုပ္ေလး လြမ္းဆြတ္ခြင္႔ ခ်စ္သူ-ရိန္မုိး ငါ့ရဲ႕လမင္း(ေလးၿဖဴ) ရင္ခုန္စရာရႈခင္း(မ်ဳိးၾကီး) ကိုယ့္ရဲ႕ကြက္လပ္ ဆု....ထံသုိ႔ ခေလးေလး မ-အတြက္သီခ်င္း ယုံမွာလား ေရာခ့္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္(မ်ဳိးၾကီး) မုိးသည္းခ်ိန္မွာ Venus လမ္းဆံုး ျပန္လာပါ အလည္လြန္ႏွလံုးသား ဒုိ႔ေ၀းရာ ေက်းလက္ေတာတန္း အင္တာနက္ခ်စ္သူ ျပန္လာမဲ႔အခ်ိန္ ခြင္႔ျပဳတယ္ခြင္႔လႊတ္တယ္ SaveTheAged ဆာဒါငဲယုိး၂ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ေကာင္မေလး မင္းအခ်စ္ေၾကာင္႔ မလြမ္းဘဲမေနနဳိင္ မလွည္႔စားနဲ႔ အလြမ္းေန႔ရက္ရွည္မ်ား ဒီအတုိင္းေလးဘဲခ်စ္ေနမယ္ အေတာင္ပံပါရင္မင္းဆီကုိ TakeMeToYourHeart ထားအတြက္ ကင္တင္းထဲကကြင္းလက္ခ်ာ(အရုိး) ILoveYou ရာစုသစ္အလြမ္းသမား Rain Story (ၿပည္႕စံု) မင္းနဲ႔မွခ်စ္တတ္ျပီ အခ်စ္ဒါဏ္ရာ လြမ္းတယ္(မ)ရယ္ မင္းနားလည္မွာ ခ်စ္သူရဲ႕ပုံၿပင္(အႏြန္) (မ)အတြက္သီခ်င္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေလး ေက်းဇူးပဲမနက္ျဖန္ ေကာင္မေလး onelesslonelygirl ငါ႔ေနရာ "မ" အတြက္သီခ်င္း ကဗ်ာမမွီတဲ့အခ်စ္

တို့ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း ရုပ္ေသးရုပ္ ဒီမိုးသည္းခ်ိန္တိုင္းမွာ ျပန္ဆံုႏိုင္ဦးမလား မင္းနဲ့အတူရွိခ်င္ ေၾကြေနၿပီ တုိက်ိဳအိပ္မက္ မႏႈတ္ဆက္ခ်င္ဘူး အာဒံဧ၀ ေတာင္းပန္ပါတယ္ I Love U Baby BabY Cry On My Sailing HONEY(အာဇာနည္) ကိုယ့္ရဲ႔သက္တန္႔ငယ္ အလြမ္း၀ကၤပါ မ မရွိတဲ့ေန႕ရက္မ်ား ခါး(အငဲ) သိမ္းထားခြင္႔ WeddingDress မင္းရွိေစခ်င္တယ္ ONLYLOVE ကုိယ္ပုိင္တဲ႕ကုိယ္႕ေနရာ တန္ဖုိး(ေလးၿဖဴ) ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့မနက္ခင္းေလးမ်ား မင္းအခ်စ္ေၾကာင့္(၀ိုင္၀ိုင္း) မေခၚရက္ဘူး တကၠသိုလ္ဘ၀ ေဆးေပးပါ(မ်ိဳးၾကီး) အသဲကြဲဒီဇင္ဘာ အခ်စ္အိမ္မက္ေလး ညီမေလးအတြက္ ရုိမီယုိဂ်ဴးလီးယက္ Baby Gril ေတာ္ၿပီေနာက့္ အိပ္မက္ထဲကလူ ငါ့နဲ႕ မင္း အျဖဴေရာင္သူငယ္ခ်င္း ဖက္ထားမယ္ အျဖည့္ခံ မိုးဘယ္မွာရြာေနလဲ ခ်စ္တယ္ဟုတ္ Bad girl ရင္ခုန္နွစ္သစ္ မဟာဆန္သူ ပန္းခ်စ္သူ မမ ေကာင္ေလး ဆံုစည္းခြင့္-ရိုးရာ+ Mc ဟိန္းထက္ တစ္ခ်ိန္က”မ” ႏွုတ္ဆက္သီခ်င္း OldService အေဆာင္သူမမ ေျပာ သနပ္ခါး အခ်စ္၀ကၤပါ L.O.V.E(Kg Ma Lay) အရင္ကဇတ္လမ္း အလြမ္း၀ကၤပါ အလြမ္း ရွင္းျပခြင့္ေပးပါ Over You မုိး အနားနားေဘးမွာ မင္းကိုသတိရရင္ ခ်စ္ခဲ့တာလား ရူးခဲ့တာလား အလြမ္းဆုလဒ္ ၾကိဳေစခ်င္တယ္္ ငါ့ေနရာ Justin Bieber@baby Radio ေပးခဲ့တဲအလြမ္း ပက္သက္ခြင့္ျပဳပါ(Bunny Phyo) ကမာၻငယ္ေလး မသိခ်င္ေယာက္ေဆာင္မ်က္နွာလြဲ ခိုနားရာ ေကာင္ကေလးကေကာင္မေလးကို ထာ၀ရပက္သက္ခြင့္ျပဳပါ ကြာျခားမူ အရိပ္ပမာ Never Say Never never say never2 စိတၱဇညဆုိးမ်ား သူငယ္ခ်င္း အေ၀းကခ်စ္သူ ကုိယ္တေယာက္ထဲ လြမ္းဆဲပါ ကမာၻငယ္ေလး အမုန္းလက္ေဆာင္ KissMe Celion ၀ါဆုိမုိးနဲ႔ျပန္ခဲ႔ပါ ေမွ်ာ္လင့္ဆဲ(ထက္ယံ) အျပစ္မျမင္ပါဘူး baby(mc wai lin)
ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(ထက္ယံ) မမကုိယ္ခ်င္းစာနာခဲ႔ျပီ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလုိ႔မမွီအေ၀းေရာက္ေနေသာ္လည္း

ခ်ယ္ရီသက္ေသ snow queen Ma Ma ဖိ္တ္စာ ေႏြအလြမ္း Ha Ha La Gyi Ah အပ်ိဳႀကီး ညီမေလး ပန္းခ်စ္သူ.....ဒို႔လည္းလိုက္မယ္ ယံုၾကည္ေပးပါ Belly Dancer MyHappyEnding ယံုၾကည္ေပးပါ(Remix) ရင္ထဲခိုနားလွည္႔ေပါ႔ကြယ္ အျဖဴေ၇ာင္ေလးပါကြယ္ မုန္းခိုင္းတိုင္းမမုန္းႏိုင္ဘူး ေပါက္တဲ႔အိုး တိတ္တခိုးအခ်စ္ စံပါယ္ တခုေလာက္ေျဖေပးပါငယ္ကၽြမ္းေဆြ ကင္ဆာ ၀ိုင္းဆုရဲ႕(လမ္းမႀကီးရဲ႕ေဘး) အရမ္းလြမ္းတယ္မရယ္ မ..မ(၂) တပင္တည္းရင္ထဲကႏြယ္ တစ္စကၠန္႔ ေႏြရာသီလမ္းခြဲ သခင္႔ထံအေျပးျပန္လာမည္ ႏူတ္ဆက္စကား ေမာင္႔အရိုင္းပန္း ငယ္ေဖာ္ အသည္းကြဲၿမိဳ႕ေတာ္ VENUS Baby(Mc Wai Lin) ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ လမ္းဆံု ႏွစ္သိ္မ္႔တဲ႔ေတး သူစိမ္းတေယာက္ပါ ႏွင္းေ၀တဲ႔ေဆာင္း အလွစစ္ ညိဳ႕မ်က္၀န္း ႏွလံုးသာရွာသူ လြမ္းတယ္(မ)ရယ္အသဲကြဲဒီဇင္ဘာ I Love U Baby၀ါရင့္သမာၻရင့္(Old Service) Never Say Never


http://wunthozinko.blogspot.com အားေပးသူအားလုံး ေနေကာင္းပါေစ ရည္းစားနဲ႔ အဆင္ေျပပါေစ zinko740@gmail.com

glitter link generator

၀န္းသုိ (ေစာ္ဘြားေျမ) ဇင္ကုိ

 
Twitter Bird Gadget