ဇင္ကုိ ၏ နည္းပညာမွတ္စုမွ လႈိုက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္

Sunday, 24 February 2013

အေကာင့္အသစ္လုပ္နည္း

www.google.com ရုိက္ထည့္ပါ Gmail ကုိ open ပါ
CREATEAN ACCOUNT ကုိ click လုိက္ပါ

 


မိမိ လုိခ်င္သာနာမည္ရွိမရွိ @gmail.com ကုိ cilck လုိက္ပါ အင္တာနက္ Accuount ေတြကအမ်ားႀကီး 
မိမိ လုပ္သည့္အေကာင့္နဲ႕တူတဲ့သည့္ အေကာင့္ ရွိႏူိင္သည္ ဒါေၾကာင့္ရွိမရွိ စစ္ခုိင္းတာ ျဖစ္သည္
အျပာေရာင္နဲ့ မိမိ နာမည္နဲ႕ ေပါလာပါလိမ့္မယ္ @gmail.com ကုိႏွိပ္ပါ ။
မႀကိဳက္ေသးရင္ @gmail.com ကုိ ႏွိပ္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ အေကာင့္ေတြ သူမ်ားကုိ လုပ္ေပးဖူးတာ အမ်ားႀကီးပါ ဖုန္းနံပါတ္ တစ္ခါမွေပးလုိ႔ မလုပ္ဖူးဘူး       
မိမိ  ထည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထည့္လုိက္ေပါ့ ။


 
Next step ကုိ click ၿပီးသြားရင္ ေအာက္မွာျပထားသည့္အတုိင္း ေပၚလာပါလိမ့မယ္

အားလုံး ၿပီးၿပီသြားရင္ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေကာင့္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္ပါ