ဇင္ကုိ ၏ နည္းပညာမွတ္စုမွ လႈိုက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္

Thursday, 26 September 2013

ပုိ႔ေခါင္းစဥ္ နာမည္ေလးကုိ ဘေလာ့မွာ လန္းလန္းေလးထားနည္း


ပုိ႔ေခါင္းစဥ္ နာမည္ေလးကုိ  လန္းခ်င္တဲ့ သူအတြက္မိမိရဲ႕ Blog ထဲ့ကို Log in ၀င္ျပီးအထက္ပါျပထားတဲ့ပံုအတိုင္း Template ကိုႏိုပ္ပါ။